Ny skolledning jobbar för att slippa vite: “Jag vågar hoppas”

Efter Arbetsmiljöverkets inspektion står Vibyskolan i Håbo kommun inför två viten: det ena på 30 000 kronor för brister i den psykosociala miljön. Den andra på 500 000 kronor för brister i skollokalerna.Men nu finns en ny skolledning och skyddsombuden vågar hoppas på en förändring.Malin Olsson, ny verksamhetschef för grundskolan i kommunen säger att man kommer hinna förbättra i tid.