Ny studie: Järnbrist vanligt hos kvinnliga värnpliktiga

En ny forskningsstudie utförd av Ledningsregementet i Enköping, GIH och Försvarsmedicinskt Centrum, har kartlagt järnbrist hos värnpliktiga på ledningsregementet i Enköping.Resultatet visar att järnbrist är vanligt särskilt hos kvinnliga värnpliktiga.Läkare Mats Navrén berättar om hur man kommer använda sig av den nya vetskapen.