Oenighet om hur fyrspårsavtalet ska uppfyllas

Emelie Orring, ordförande i regionstyrelsen i Region Uppsala, riktar kritik mot Uppsala kommun och ordförande i kommunstyrelsen Erik Pelling (S) som hon menar kommer med oklara besked om spårvägsbygget i Uppsala.”Oenigheten i Uppsalapolitiken är väldigt stor”, säger Erik Pelling.