Ordförande i utbildningsnämnden om kostnadskrisen för Uppsalaskolorna

Kostnadskrisen med slår hårt mot Uppsalas skolor. För att klara budgeten drar många skolor ned på personal. “Vi kan inte kompensera när regeringen skär ned på skolan.”, säger ordförande i utbildningsnämnden Eva Christiernin (S).P4 Uppland söker regeringsföreträdare för en kommentar.