Oroliga pensionärer hör av sig till PRO efter prishöjningar

Många av PRO:s medlemmar i Uppsala län är bekymrade över de höjda priserna på livsmedel.För pensionärerna med liten marginal är det nu svårt att klara sig.”Det kan vara problem för många att bjuda barnbarnen på mat” säger Gustav Holmlund, sekreterare i PRO i Uppsala län.