Orphei drängar intar universitetsaulan för årets Caprice

Under helgen är det dags för den Uppsalabaserade manskören Orphei drängars årliga Capriceföreställningar.Kören intar Uppsala universitets aula och har som traditionen bjuder hemliga gäster under föreställningarna.”Man är ganska urblåst men det är det värt eftersom det är så pass roligt”, säger tenoren Fredrik Kjellröier om de fem föreställningarna under två dagars tid.