Östhammars kommun kan få vindkraftspark

Det kan komma att bli en havsbaserad vindkraftpark norr om Örskär i Östhammars kommun.Företaget som vill bygga parken har lämnat in en ansökan till regeringen.”Hade man lagt den längre ut så hade jag inte haft några större problem med det”, säger Fabian Sjöberg (M), ordförande för kommunstyrelsen i Östhammar kommun.