Över 400 barn hos Kronofogden: “Ingen bra start på vuxenlivet”

408 barn upp till 17 års ålder i Sverige hade vid årsskiftet 2022/2023 skulder hos Kronofogden.Av dessa barn är 13 hemmahörande i Uppsala län, 12 pojkar och en flicka. Den registrerade skulden per barn var i genomsnitt cirka 20 000 kronor.Skulderna kan bestå i att barnet ägt och sålt egendom, exempelvis aktier eller att barnet begått brott och blivit skadeståndsskyldigt.