Översvämningar en allt större risk – så påverkar klimatförändringarna

Risken för fler översvämningar ökar i Uppsala län på grund av klimatförändringarna, säger Aino Inkinen, klimat- och energistrateg vid Länsstyrelsen Uppsala.Miljontals människor drabbas redan av extremväder såsom torka eller skyfall och hunger och problem med livsmedelsförsörjningen har har ökat på grund av klimatförändringarna. Det är några utav sakerna som lyfts i FN:s senaste klimatrapport, som har beskrivits som den tyngsta klimatrapporten på decennier.