Palliativ avdelning öppnar: Något vi önskat länge

I Ultuna invigdes på tisdagen en helt ny palliativ mottagning.Mottagningen är den första i Uppsala och hit kan patienter som ännu inte har behov av specialiserad hemsjukvård eller palliativ slutenvård (hospice) komma.”Det är någonting som vi önskat länge, och det kompletterar det vi redan har”, säger sektionschefen Stina Johansson.