Patienter mår bättre när robotar hjälper till

Sedan ett år tillbaka har akademiska sjukhuset opererat fler patienter med lever- och bukspottkörtelcancer med robotassisterad kirurgi.Detta har enligt sjukhuset lett till en snabbare återhämntning hos patienter.Dessutom har den nya metoden gynnat vårdpersonalens arbetsmiljö genom att minska arbetsbelastningen.