Poesi på brunnslock ska göra Uppsala till kulturhuvudstad

15 nya brunnslock runt Uppsala ska öka chanserna att bli kulturhuvudstad 2029.En av grundtankarna med projektet är att göra poesin tillgänglig i Uppsala.”Vi vill väcka intresse kring kretsloppet och vart regnet tar vägen så temat är regn”, säger Annika Strömberg, Uppsala Kommun.