Regeringens budget 2023 – inga pengar för att bekämpa invasiva växtarter

Under två års tid har det givits en budget på 55 miljoner kronor till länsstyrelsens art- och naturenhet, men nu försvinner alla pengar.Att bekämpa invasiva växtarter är något som behöver göras över en längre tid.”Om man väntar för länge sprider de sig och tillslut kan det bli helt omöjligt”, säger Peter Örn, ekolog och handläggare på länsstyrelsen.