Region Uppsala köpte lobbykampanj utan att upphandla – ville ha ex-politiker

Region Uppsalas lobbykampanj kring fyrspåret kom med en prislapp till skattebetalarna: 756 000 kronor plus moms. Lobbyfirman Rud Pedersen anlitades utan annonsering och utan att konkurrensutsättas. Där arbetar förre regionrådet Bertil Kinunnen som ledde lobbykampanjen mot regeringen.Tobias Arvidsson är regional utvecklingsdirektör: “Vi måste ha den starkaste parten.”