Region Uppsala: Mycket allvarligt läge – håll småbarnen hemma

Johan Nöjd, smittskyddsläkare vid Region Uppsala, uppmanar föräldrar till barn under sex månader att hålla barnen hemma så mycket som möjligt med anledning av spridningen av RS-virus.Även äldre barn med syskon i den åldern rekommenderas stanna hemma.Akademiska barnsjukhuset har tvingats ställa in planerade operationer och vårdbesök med anledning av det höga trycket på sjukvården.