Rekommendationen till boende i Almunge: Fortsätt koka kranvattnet

Boende i Almunge öster om Uppsala rekommenderas fortsatt att koka sitt kranvatten innan det dricks eller används. Rekommendationen, som kom efter att en vattenläcka upptäcktes, har funnits på plats sedan i fredags.Kommunala bolaget Uppsala vatten uppmanar också boende att vara sparsamma med vatten, eftersom det kommer från tankar och att tillgången därför är begränsad.