Rektor vägrade lämna ut dokument om allvarliga brister i skolan

En vårdnadshavare till barn i Heby skola har vid upprepade tillfällen begärt att få se dokument över hur skolans ventilation fungerar.Skolans rektor har i flera månader vägrat lämnat ut den konsekvensanalys som visar att ventilationen i klassrummen är undermålig.”Misstag”, säger rektorn om händelsen och handlingen är nu utlämnad.