Risken: Två miljoner som bor runt Mälaren kan förlora sitt dricksvatten

Drygt två miljoner människor kan förlora sitt dricksvatten om saltvatten rinner in i Mälaren i samband med klimatförändringarna.Mälarens vattenvårdsförbund ser det som en av de största hoten, i en riskanalys för Mälaren som tagits fram.”Det är upp till oss, vill vi ha kvar Mälaren som en sötvattenssjö så behöver vi tänka till redan nu”, säger förbundschefen Ingrid Hägermark.