Så hindrar kommunen katastrofen med stenar

Under vintern har vattennivån i Hammardammen varit så hög att dammen riskerat att svämma över.Vid en tidpunkt var man tvungen att öppna damportarna för att släppa ut en del vatten för att förhindra översvämning. Nu ska man stärka upp dammens botten med en förstärkningsvall.