Så levde de första kvinnliga studenterna – forskaren berättar

I slutet av 1800-talet började de första kvinnliga studenterna vid Uppsala universitet.En av de första var Lydia Wahlström, som sedan kom att betyda mycket för den kvinnliga rösträttsrörelsen.”Den kvinnliga studentföreningen blev en egen arena” säger docenten Carina Burman som forskat om bland annat Klara Johanssons studietid under sent 1800-tal.