Så mycket kostade kungens träd – nytt träd på ingång

Värdet på kungens träd kan inte bara mätas i pengar, menar stadsträdgårdsmästaren Elisabeth Jonsson på Uppsala kommun. Ett nytt träd har beställts, men det är oklart när trädet kan planteras på nytt – och ifall kungen kan delta.”Träden i våra trädgårdar är väldigt värdefulla”, säger Elisabeth Jonsson.