Så reagerar folk på förslag om läskskatt: “Onödigt”

Livsmedelsverket föreslår en höjd skatt på läsk, detta eftersom de menar att allt fler får sämre hälsa på grund av vad de äter och dricker.Bland dem personer P4 Uppland pratar med är det delade åsikter om huruvida det är ett bra förslag eller inte.”Jag tycker det är onödigt” säger till exempel Rebecca.