Så ska den biologiska mångfalden i Uppsala stärkas

Nu har Upplandsstiftelsen tagit fram en fempunktslista på vad man behöver jobba med för att stärka den biologiska mångfalden i Uppsala län. Det handlar om att återställa våtmarker, utöka naturbete, rädda fjärilen svartfläckig blåvinge, främja lövträd och grova ekar samt restaurera skärgårdsöar.”Det är viktigt att vi jobbar med en helhet” säger Nic Kruys, naturvårdschef på Upplandsstiftelsen.