Så ska kommuner säkerställa mat och vatten – även under krig

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok för hur kommuner och länsstyrelser ska säkerställa säkert vatten och livsmedel för Sveriges invånare vid kris eller krig. Det handlar om att man ska ha en plan som fungerar även i en krissituation så att man snabbt kan agera, berättar statsinspektören vid livsmedelsverket Alexander Sobestiansky.