Så ska odlingslandskapets pollinatörer övervakas

På 29 platser runt om i landets jordbrukslandskap inventeras i sommar pollinatörer av Sveriges Lantbruksuniversitet.Målet är att hitta en övervakningsmetod som gör det möjligt att studera hur insekter på sikt påverkas av olika jordbruksmetoder.Följ med till en blommande betesmark i Norduppland, där vi spanar efter fjärilar och humlor med projektledaren Guillermo Aguilera.