Så styrs hela Uppsala län efter valet 2022

Det är nu klart hur länets kommuner och Region Uppsala ska styras under mandatperioden 2022–2026.I flera av länets kommuner, bland annat Knivsta och Heby, har minoritetsstyren bildats.Listan nedan visar vilka som styr i region Uppsala och Uppsala läns åtta kommuner.