Samtliga lärosäten får underkänt i arbete mot diskriminering: “Anmärkningsvärt”

Ingen av de universitet och högskolor som Diskrimineringsombudsmannen har granskat gör tillräckligt mycket för att förebygga diskriminering bland studenter.Detta är en brist hos lärosätenas ledningar menar Love Ander från DO, som lett granskningen.Åsa Cajander är rektorsråd för lika villkor vid Uppsala universitet menar att mer arbete görs än det som DO inkluderar.