Samtliga regioner behöver stärka sin katastrofmedicinska beredskap

Samtliga svenska regioner behöver stärka sin katastrofmedicinska beredskap, enligt Inspektionen för vård och omsorg.Vårdplatsbristen, brister i lagerhållning och utbildning och övning är tre områden som utmärker sig i alla regioner, berättar Daniel Lilja som är avdelningschef på IVO.Region Uppsala planerar just nu för hur man ska kunna samverka i Sverige om det skulle vara ett krig.