Sjunkande andel röstande i Uppsala län i val till riksdagen

Knappt 86 procent av de röstberättigade invånarna i Uppsala län röstade i årets val till riksdagen, en nedgång jämfört med valet 2018 då samma siffra låg på nästan 89 procent.Det är inte bara i Uppsala län som valdeltagandet sjunkit. Drygt 84 procent av de röstberättigade i hela Sverige la sin röst i årets riksdagsval, jämfört med lite över 87 procent 2018.