Skidanläggningen i Gimo hotas av elpriserna

Som P4 Uppland kunnat berätta har Uppsala kommun ett fast elavtal, vilket innebär att flera idrottsanläggningar som kommunen äger inte drabbas av de stigande elpriserna.Men för Gimo IF Skidor ser det sämre ut, eftersom föreningen har ett rörligt avtal vilket gör kostnaderna i år väldigt dyra.”Den största oron är om vi överhuvudtaget får använda elenergi till att göra snö” säger föreningens ordförande Martin Larsson.