Skolinspektionen om granskning av friskola: Utreder om de är lämpliga att bedriva skola

Skolinspektionen har inlett en utredning av en friskola i Uppsala, efter att flera personer larmat om allvarliga brister på skolan. Bland annat ska skolan när ett barn uppgett att han blivit slagen hemma velat undanhålla den informationen från socialtjänsten.Emma Bäckman, jurist på Skolinspektionen, säger att man utreder huruvida ledningen är lämpliga att bedriva skola.