Skolpersonal räcker inte till – kan inte hjälpa elever med adhd och autism

Endast var fjärde skolpersonal upplever att de har tillräcklig kunskap för att ge barn med npf-diagnoser den hjälp de behöver.Det visar en undersökning från Karolinska institutet.”Våra medlemmar känner att man inte kan hjälpa eleverna på bästa sätt” säger Helena Dübeck, ordförande för Sveriges lärare Uppsala.