Skolverket ser hälsoutmaningar för ukrainska barn

Ukrainska barn i svenska skolor klarar sig bra kunskapsmässigt. Men hur de mår är svårare att veta.Till Uppsala län har det kommit ett hundratal barn.”Pedagogiskt verkar det funka bra. Den stora risken som vi ser det är hur de mår, om de får ett socialt sammanhang. Det finns risk att det hamnar utanför det ‘normala samhället'”, säger Anders Lindquist på GD-staben på Skolverket.