Skördetider i Uppsalatrakten –  nästan 5000 ton spannmål på hög

Söder om Kungsängsleden i Uppsala finns en enorm asfaltsplatta, dit lantbrukare i trakten åker för att lasta av sin spannmålsskörd. “Här lastar vi ut och tar emot nästan dygnet runt”, säger Lantmännens verksamhetschef Ann-Sofie Carlsson. Någonstans mellan 4500 – 5000 ton spannmål låg på plattan under tisdagen.