Skuldsatta barnfamiljer extra utsatta när priser höjs

Barn till skuldsatta föräldrar påverkas av att det prisbasbelopp som inte läggs på skuldavbetalning inte höjts i takt med prishöjningen.”Barn som lever i familjer som har det svårt ekonomiskt har generellt sämre hälsa och får sämre skolresultat”, säger Maria Soares Lindberg på Rädda barnen.