Slut med den populära namnstatistiken – SCB har inte råd

Under tisdagen kom Statistiska centralbyråns lista över de mest populära namnen under 2022.Men det var sista gången – SCB är tvungen att skära ner eftersom de inte har råd längre.Kristina som har flera barnbarn med ovanliga namn brukar kolla statistiken ofta.