SMHI varnar – stor mängd snö väntas falla

SMHI går nu ut med en gul varning för snöfall på måndagen, en varning som gäller för hela Uppsala län.Enligt varningen kommer det tidvis falla snö som på flera håll kan bli ymnigt. Det här kan innebära trafikproblem, och även risk för förseningar i kollektivtrafiken.