Söker ägg- och spermiedonatorer på Uppsala resecentrum

På reproduktionscentrum vid Akademiska sjukhuset råder det stor brist på donatorer av ägg och spermier för IVF-behandlingar.Därför försöker personalen locka till sig fler donatorer genom att bland annat sprida information på resecentrum i Uppsala.”Väntan på att få bilda familj är en stor påfrestning” säger avdelningschef Anne-Charlotte Dahl.