Sommarskola ska ges från lågstadiet för att klara betygen i högstadiet

De dåliga resultaten från sommarskolan, där bara en minoritet av högstadieeleverna får godkänt betyg, trots sommarskolan, gör nu att politikerna tänker om. Sen mars i år gör regeringen det möjligt för skolor och huvudmän att söka statsbidrag för att erbjuda lovskola redan från lågstadiet. Skolministern Lotta Edholm menar att sommarskolan på högstadiet är att ge en stödinsats för sent.