“Sorgligt och exkluderande att jag inte får göra lumpen”

Många som vill göra värnplikten har blivit nekade på grund av sin celiaki, alltså glutenintolerans. Och det är något som de tycker är föråldrat och orättvist. “Sorgligt och exkluderande att jag inte får göra lumpen”, säger Esther Schneider som är en av de som nekats att göra lumpen.