Sparåtgärden upprör: Skolan kan minska antalet kuratorer

Skolledningen för Frösåkersskolan i Östhammar överväger att minska antalet skolkuratorer. Anledningen är ett ekonomiskt underskott från 2021. Om det blir verklighet kommer det att vara en kurator som ansvarar för 522 elever.”Vi kommer få ett mindre stöd från elevhälsan, ser jag framför mig, eftersom de kommer att ha mindre tid”, säger läraren Anna Nylén.