SSM godkänner effekthöjning från Forsmark

Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner Forsmarks ansökan om att öka effekten från kärnkraftsverkets reaktor ett. Det är första steget i en effekthöjning som på sikt kan öka elproduktionen motsvarande årsförbrukningen för 200 000 lägenheter eller 50 000 villor.Nu återstår ett godkännande från Svenska kraftnät för att effekthöjningen ska kunna genomföras.