Stene, 91, kan inte larma hemtjänsten i trapphuset – hittade grannen på golvet

“Vi kontaktade kommunen för två år sedan, när jag hittade min granne som hade ramlat i trapphuset”, säger Stene Andersson som är 91 år.Äldrenämnden i Håbo kommun gjorde en utförlig utredning som bekräftade Stenes och hans grannars bild.Men istället för att byta eller komplettera lägenhetslarmet med ett distanslarm, beslutade kommunen att göra ytterligare en utredning.