Stenhagenborna vill ha en simhall – namninsamling startad

Stenhagenborna efterfrågar en simhall, och nu har en namninsamling skapats för att nå ut till politikerna. Namninsamlingen har i dagsläget runt 800 påskrifter.”Syftet är att tillgängliggöra simhallar till kommuninvånarna och till de västra stadsdelarna där behovet är stort” säger Kabir Khan, som är en av initiativtagarna till namninsamlingen.