Stopp för Stora Ensos skogsmaskiner dagtid – för stor brandrisk

Den stora risken för skogsbränder just nu gör att Stora Enso skog nu pausar arbetet med sina skogsmaskiner dagtid i stora delar av Uppland. Maskinerna kommer bara köras nattetid på en del platser eftersom det är fuktigare och mindre brandrisk då.”Risken finns för gnistbildning, och ju torrare det är desto lättare antänds det” säger Johan Nordlund, avverkningschef.