Stora brister i svenska skolors hantering av mobbning

Skolinspektionen ser brister i hur huvudmännen, alltså kommunen eller den som driver en friskola hanterar anmälningar om mobbning.Vårdnadshavare får inte information om vart de kan vända sig och det finns även brister i hur klagomålen utreds.Skolverket har sen 2019 en utbildning för skolchefer, men bara 184 personer i landet har gått den och bara en skolchef i Uppsala län.