Strömmingens dystra prognos: “Snart är det nog kört”

Salterier riskerar att behöva stänga ner när strömmingsbeståndet minskar. Prognosen för fisken såg dyster ut 2021, och väntas inte blir bättre framöver.”Det här har vi varnat för i många år” menar fiskaren Lars-Ivan Hållstrand .