Stulna verktyg smugglas ut från Sverige: “Kan inte kontrollera allt”

Dyra verktyg som stjäls från byggen har varit ett stort problem i uppsala under hösten, och polisen har gjort en insats mot stöldvågen där man gripit flera personer och beslagtagit stöldgods.Oscar Lindvall som är Tullverkets biträdande kontrollchef i södra Sverige säger att det inte är ovanligt att man påträffar stulna verktyg i tullen.”Hade vi haft fler resurser hade vi kunnat göra mer.”