Svenska kyrkan gör dramatiska ljudberättelser till kyrkomålningar

Svenska Kyrkan har gjort ljudguider med spännande och dramatiska historier som utspelat sig i och kring kyrkor i Uppsala län. Bland annat i Almunge kyrka som har många gamla väggmålningar.”Du befinner dig i en kyrka, eller vid en kyrka, och tittar på samma målning som människor kanske gjorde för 500 år sedan”, säger Anders Hedman, från Svenska kyrkan som arbetat med berättelserna.