Synskadade får sämre stöd – ledsagare saknar kunskap

Allt färre personer med synnedsättning beviljas ledsagarservice, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.De fasta ledsagarna har ersatts av hemtjänsten, som ofta saknar rätt kunskap.”Det var bara en bula i pannan men det kan vara lite riskabelt”, säger Jan Wigdell på Synskadades riksförbund i Enköping om en olycka som skedde när han var ute med en ovan ledsagare.